Institute of Information and Communication Technologies Department of Parallel Algorithms
Department of Parallel Algorithms
 
English version

 

 

Международни проекти

Учените от секцията са участвали (или участват) в следните проекти:

 • Подпомагане на младите учени (Empowering Young Explorers, EYE), 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия (ЕК), конкурс FP7-ICT-2013-C, договор 619241, 2013 – 2015 (Ръководител от българска страна: Проф. дн И. Димов, ИИКТ-БАН)
 • Съвременните пресмятания в полза на иновацията (AComIn), “Капацитети” в 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия (ЕК), “Научно-изследователски потенциал в конвергентните райони”, конкурс FP7-REGPOT-2012-2013-1, договор 316087, 2012 – 2015 (Ръководител: Проф. дн Г. Ангелова, ИИКТ-БАН)
 • European Office of Aerospace Research and Development (EOARD), FA8655-12-1-0004, НАТО, 2011-2012 (Ръководител: Dr. Anna Belehaki, National Observatory of Athens)
 • Ant Algorithm and its Applications for Solving Large Scale Optimization Problems on Parallel Computers, PRACE, EC, 2010-2011 (Ръководител: доц. д-р Стефка Фиданова)
 • Ефективни Монте-Карло методи за фотореалистичен синтез на изображения, ЕБР с Унгарската академия на науките, Договор #7, 2009-2011 (Ръководители: Prof. D.Sc. Szirmay-Kalos Laszlo, Technical University of Budapest, Д-р Антон Пензов)
 • Паралелни и разпределени научни приложения, ЕБР с Полската академия на науките, 2010-2012 (Ръководител: Доц. д-р Иван Лирков, ИИКТ-БАН)
 • Good on Emergency Situation (GOES), 070401/2010/579105/SUB/C4, EC, 2009-2011 (Ръководител: ас. Н. Добринкова, ИИКТ-БАН)
 • Математическо и компютърно моделиране на някои проблеми на опазването на околната среда в атмосферата, ЕБР, 2009-2011 (Ръководител: доц. д-р К. Георгиев, ИИКТ-БАН)
 • Оценка на Института по паралелна обработка на информацията - БАН (EVALIPP), проект, финансиран от ЕК, Договор #IST-229502, Специфична програма: Капацитети, FP7-REGPOT-2008-2, 2009 - 2010 (Координатор за ИПОИ-БАН: акад. Кирил Боянов)
 • An improved model for operational specification of the electron density structure up to geosynchronous heights, Asian Office of Aerospace Research and Development (AOARD), Договор #FA5209-09-P-0253, 2009-2010 (Ръководител: проф. дн Иван Кутиев, Геофизичен институт - БАН)
 • Паралелни числени алгоритми за изследване на реактивни течности с реализация в грид среда, ЕБР (Италия), 2009-2010 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р К. Георгиев, ИПОИ-БАН)
 • SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience (SEE-GRID-SCI), Договор FP7-RI-211338, финансиран по РП7 на ЕК, 2008-2010 (Ръководител от българска страна: ст.н.с. II ст. д-р Т. Гюров, ИПОИ-БАН)
 • Реконструкция на профила на електронната плътност до височината на геосинхронната орбита, НАТО, CWP EAP CLG 982569 (Ръководител: Проф. дн Ив. Кутиев, ГФИ-БАН)
 • GRid e-Infrastructure and Networking with Kosovo (GRINKO), Austrian Science and Research Liaison Office - ASO, Договор #K-04-2008, юни 2008 - март 2009 (Ръководител на проекта: Dipl.-Ing. Dr. Johann Cervenka, TU Vienna, Institute for Microelectronics, Austria, ръководител за ИПОИ-БАН: ст.н.с. II ст. д-р Т. Гюров, ИПОИ-БАН)
 • Monte Carlo Sensitivity Studies of Environmental Security, NATO Programme Security through Science, Collaborative Linkage Grant, PDD(TC)-ESP.EAP.CLG 982641, 2007-2009, съвместен проект между Университета на Рединг, Великобритания, National Environmental Research Institute, Роскилде, Дания, и ИПОИ-БАН, София, България (Ръководител: Prof. Ivan Dimov, основни изследователи: ст.н.с. II ст. Емануил Атанасов, ИПОИ-БАН, проф. Захари Златев, NERI, Дания)
 • Enabling Grids for E-sciencE - II (EGEE-II), FP6-2002-Infrastructures-2, INFSO-RI-031688, 2006-2008 (Ръководител за България: ст.н.с. II ст. д-р Емануил Атанасов, ИПОИ-БАН)
 • South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development - 2 (SEE-GRID2), FP6-2002-Infrastructures-2, FP6-RI-031775, 2006-2008 (Ръководител: Dr. Ognjen Prnjat, GRNET, Greece, ръководител от българска страна: ст.н.с. II ст. д-р Тодор Гюров, ИПОИ-БАН)
 • Bulgarian IST Centre of Competence in 21 Century (BIS-21++), FP6-2004-ACC-SSA-2, INCO-CT-2005-016639, 2005-2007 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Любен Боянов, ИПОИ-БАН)
 • Ефективни числени методи и алгоритми за решаване на големи нелинейни задачи, ЕБР с Унгарската академия на науките, 2004-2008 (Ръководител: проф. дн Иван Димов)
 • Impact of Climate Changes on Pollution Levels in Europe, NATO Project CLG 980505, 2004-2006, съвместен проект между National Environmental Research Institute, Роскилде, Дания, и ЦЛПОИ -БАН, София, България, Eotvas Lorand University, Бъдапеща, Унгария, University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Румъния и Националната академия на науките на Украйна (Ръководител: проф. Захари Златев, основен изследовател: проф. дн Иван Димов)
 • Enabling Grids for E-sciencE (EGEE), FP6-2002-Infrastructures-2, IST-2003-508833, 2004-2006 (Ръководител на проекта: F. Gagliardi, CERN; координатор за ИПОИ-БАН проф. дн Иван Димов)
 • South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development (SEE-Grid), EC Project #002356, 2004-2006, Call identifier: FP6-2002-Infrastructures-2, Contract type: Specific Support Action (FP6 of EU) (Ръководител на проекта: J. A. Sanchez- Papaspiliu, GRNET, Greece, координатор за ИПОИ-БАН: проф. дн Иван Димов)
 • Стохастични методи за комбинаторна оптимизация, European Grant MERG-CT-2004-510714, 2004-2005 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р Стефка Фиданова)
 • Bulgarian Information Society Center of Excellence for Education, Science and Technology in 21 Century (BIS-21), INCO 2, Project of the Commission of the EU (FP5 of EU), ICA1-2000-70016, 2000-2004 (Ръководител: проф. дн Иван Димов)
 • STABLE, Project of the Commission of the European Communities - DG III, INCO-COPERNICUS Project #960237, 1997-1999 (Ръководител: Prof. Bernard Philippe, координатор за ЦЛПОИ-БАН: проф. дн Иван Димов)
 • Coherent Electron Transport in mesoscopic systems - Phonon Interaction in the Wigner Equation, 6H3b/95/INT-GRBR- JAC/12/, 6 months grant provided by "Instituto Nationale per la Fisica della Materia", Prot, Modena, Italy
 • Числено изследване на големи задачи за пренос на замърсители във въздуха, ЕБР с National Environmental Research Institute (NERI), Roskilde, Дания, 1995-2005 (Ръководител: ст.н.с. II ст. д-р К. Георгиев, ЦЛПОИ-БАН)
 • Novel Parallel Algorithms and Architectures, NATO Science Project, 1994-1996, съвместен проект между Университета на Ливърпул, Университета на Нюкасъл и ЦЛПОИ-БАН (Ръководител: Prof. Graham Megson)
 • Parallel computation of spectral portraits of matrices and application to system stability analysis (PORTRAIT), COPERNICUS Project #CP 94682, 1993-1997, Project of the Commission of the European Communities - DG III (Ръководител: Prof. Bernard Philippe; ръководител за ЦЛПОИ-БАН: проф. дн Иван Димов)
 • APACHE - IMAG, 1993-1996, съвместен проект между IMAG, Гренобъл, Франция, и КЦИИТ-БАН (Ръководител: J. Chassin)
 • Large-Scale Computations in Relation to Environmental Mathematics, NATO Contract - ENVIR.CRG930449, 1993-1995, Institute of Environment, Roskilde, Denmark, съвместен проект между National Environmental Research Institute, Роскилде, Дания, и ЦЛПОИ-БАН (Ръководител: проф. Захари Златев, основен изследовател: проф. дн Иван Димов)
 • Application of Parallel Algorithms for Solving Mathematical Problems, 1991 - 1994, съвместен проект между Institute of Parallel Information Systems, CNR, Italy, и КЦИИТ-БАН (Ръководители: R. Vaccaro, I. Dimov)
 
 
 
 
 
© Секция "Паралелни алгоритми", ИИКТ-БАН.                                                                                                               Webmasters