Новини

Работна среща "SuperCA++", Созопол, 28 - 30 септември 2014

Работна среща "SuperCA++", Кюстендил, 13 - 15 октомври 2013

Девета международна конференция "Large-Scale Scientific Computations", Созопол, 03-07 юни 2013

Работна среща "SuperCA++", Трявна, 31март-2 април 2013

Еднодневен курс "Въведение в паралелно програмиране с MPI и CUDA", София, 25 февруари, 2013

Работна среща "SuperCA++", Банско, 22-24 април 2012

PRACE Workshop "HPC Approaches on Life Sciences and Chemistry", София, 17-18 февруари 2012

Шеста международна конференция "Computer Science 2011", Охрид, Maкедония, 01 - 03 септември 2011

Осма международна конференция "Large-Scale Scientific Computations", Созопол, 06-10 юни 2011

Работна среща "SuperCA++", Хисаря, 20-22 май 2011

Двудневен курс "Въведение във високопроизводителните пресмятания", София, 23-24 март, 2011

Регионална конференция "Supercomputing - New Challenge for Science and industry", София, 9-10 декември 2010

PRACE: Конкурс за едногодишни проекти за достъп до най-бързия компютър в Европа

Проект по програмата „Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите“ COST