Партньори

Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН (ИПОИ-БАН)

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Технически университет - София

Медицински университет - София

Институт по механика - БАН

Геофизичен институт - БАН

Организации

Български суперкомпютърен център

Повече по темата

IBM Blue Gene/P