Homepage на Емануил Атанасов

Navigation

our agents
Click here for a version in English.

Home

Детайли за контакт:

Емануил Атанасов
E-mail: emanouil at parallel.bas.bg
Телефон: (+359 2) 9796793
Факс: (+359 2) 870 72 73
Институт по паралелна обработка на информацията
Българска академия на науките
Акад. Георги Бончев, бл. 25A
1113 София, България