Emanouil Atanassov's homepage

Navigation

our agents

CV

Име Емануил Йорданов Атанасов
Дата на раждане 12 април 1970
Място на раждане Пловдив, България
Националност Българин
Адрес Институт по паралелна обработка на информацията
Българска академия на науките
Акад. Георги Бончев бл.25A
1113 София, България
Телефон +359 2 979 67 93
Факс
+359 2 870 72 73
E-mail emanouil at parallel.bas.bg
Образование Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, магистер по математика, завършил 1996 със специализация "Математически анализ"
Централна лаборатория по паралелна обработка на информацията - Българска академия на науките, докторант, 1997-2000, математическо моделиране и приложения на математиката
Позиция Ръководител Секция по Грид технологии и приложения
Основни научни интереси (keywords) Грид технологии и приложения, Методи Монте Карло, Равномерно разпределение на редици, Паралелни алгоритми
Тема на дисертацията Монте Карло и квази-Монте Карло методи за числено интегриране с повишена скорост на сходимост (под ръководството на ст.н.с. I ст. Иван Димов)
Награди
  • Специална награда на Международната математическа олимпиада в Канбера, Австралия, 1988
  • Грамота от президента на България г-н Георги Първанов във връзка с наградата "John Atanasoff" за принос в развитието на информационните технологии
Проекти EGEE III team leader for the Bulgarian participation