Enhlish
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
(ИИКТ)
IPP

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
Секция "Научни пресмятания"

Ръководител: Светозар Маргенов
ball Състав
ball Техническо оборудване
ball Научни направления
ball Научни публикации
ball Приложения
ball Конференции
ball Международни проекти
ball Проекти с фонд "НИ" на МОМН и ОП Конкурентоспособност
ball Суперкомпютърни приложения++
ball Лекционни курсове
ball Семинари

Моля за коментари и въпроси относно страницата се обръщайте към mail silvia@parallel.bas.bg
Последно обновяване: