Семинар

по

Паралелни алгоритми и научни пресмятания


1 декември 2015 - Многопроцесорни архитектури с изчислителни ресурси в основната памет - Светослав Ташев, предварителна защита
8 септември 2015 - A computational investigation for the optimal reaction type and for geothermal effects concerning Biochemical Oxygen Demand (BOD) removal in horizontal subsurface constructed wetlands (CW) - Konstantinos Liolios, ИИКТ-БАН
25 юни 2015 - Паралелни Итерационни Методи за Неконформни Крайни Елементи - Явор Вутов, ИИКТ-БАН, предварителна защита
21 април 2015 - Молекулно-динамични симулации – основни понятия и методи - Елена Лилкова, ИИКТ-БАН
9 декември 2014 - Epigraphical Projection for Solving Least Squares Anscombe Transformed Constrained Optimization Problems - Станислав Харизанов, ИИКТ-БАН
27 октомври 2014 - On Some Applications of the Finite Element Method in Computational Fluid Mechanics - Михаил Гълъбов, ИИКТ-БАН
10 юни 2014 - PARALUTION - a Library for Iterative Sparse Methods on CPU and GPU - Димитър Лукарски, Department of Information Technology, Division of Scientific Computing, Uppsala University, Sweden
16 май 2014 - An easy way to analyze saddle point preconditioning - Owe Axelsson, Institute of Geonics, ASCR, Ostrava-Peruba, the Czech Republic
5 ноември, 2013 - Nonlinear Modes of Vibration of Beams and Plates, Педро Рибейро, Университет на Порто, Португалия
8 октомври 2013 - On Scalability Behaviour of Monte Carlo Sparse Approximate Inverse and Hybrid Algorithms for Matrix Computations - Васил Александорв, Суперкомпютърен център, Барселона, Испания
26 мерт 2013 - A comparison of iterative methods to solve complex valued linear algebraic systems , Owe Axelsson, Uppsala University, Sweden; KAU, Saudi Arabia; Academy of Sciences, Czech Republic
26 февруари 2013 - Auxiliary space multigrid method for high-frequency high-contrast problems - Йоханес Краус, РИКАМ, Австрийса академия на науките, гр. Линц, Австрия
11 декември 2012 - Робастно многонивово преобуславяне на квадратични КЕ дискретизации на анизотропни елиптични задачи - Мария Лимбъри, ИИКТ-БАН
29 ноември 2012 - High-Performance Computing of Complex Flows Related to Turbulent Fluid Flow, Mixing and Combustion - Йордан Денев, Teхнически Университет, София и Department of Hydroaerodynamics and Hydraulic Machines and Karlsruhe Institute of Technology, Engler-Bunte-Institute, Combustion Division , Germany
16 октомври 2012 - Нелинейни трептения на греди - Станислав Стойков, ИИКТ-БАН
02 октомври 2012 - Transport phenomena in flows of granular materials - Ivan C. Christov, Princeton University, USA
28 – 30 май 2012 - Методи, алгоритми и софтуерни средства за задачи с голяма размерност и йерархични компютърни модели, Вършец, България
29 март 2011 - Solution methods for the Cahn-Hilliard equation - Петя Боянова, ИИКТ-БАН
15 март 2011 - Finite Element Simulation for the Microscale Model of Li-ion Battery - Василена Накова и Максим Таралов, ИИКТ-БАН

left home