Секция "Научни пресмятания"

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

 • Книги
 • Статии в списания и поредици
 • Статии в сборници от конференции

 • Книги


  Статии в списания и поредици

  Година
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010


  Статии в сборници от конференции

  Година
  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010


  left home right