Enhlish
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
(ИИКТ)
IPP

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
Секция "Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ"

Ръководител: Светозар Маргенов
ball Състав
ball Научни публикации
ball Конференции
ball Международни проекти
ball Проекти с фонд "НИ" и ОП
ball Лекционни курсове

Моля за коментари и въпроси относно страницата се обръщайте към mail silvia@parallel.bas.bg
Последно обновяване: