Секция "Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ"

Проекти с фонд "Научни изследвания", Оперативни програми "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 – 2020 и "Конкурентоспособност"left home