Секция "Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ"

Проекти с фонд "Научни изследвания" и Оперативна програма "Конкурентоспособност"left home