English version deutsch


                           Лични данни

  • Име: Явор Иванов Вутов

  • Дата на раждане: 20. Февруари 1979

  • Семейно положение: Баща


Адрес:  

Служебен

Домашен

България, София 1113,

България, София 1231,

Улица “Акад. Г. Бончев”, блок 25А.

Ж.к. “Свобода”

Телефон(+359-2) 979 6610

Електронна поща: yavor@parallel.bas.bg
Професионален опит


Обучение:


Интереси


Езици:


Списък на публикациите
Моите песни
Полезни връзки
Back


Последна промяна: Юни 2023. година.