Невена Илиева

проф. д-р Невена Илиева


Институт по информационни и комуникационни технологии
Българска академия на науките

Адрес

ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А
1113 София, България
Email: nevena.ilieva@parallel.bas.bg
Тел.: +359 2 979 6623; +359 899 062 371

Образование

Стипендии

Професионален път

Научни интереси

Публикации и независими цитирания

(м. януари 2020)

Участие в научни форуми

Доклади и поканени доклади на международни конференции и семинари в Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Ирландия, КНР, Норвегия, Полша, Русия, Словакия, Турция, Украйна, Франция, Чехия,Швейцария, Швеция, (бивша) Югославия.

Международни проекти

Интердисциплинарни проекти

Научно-организационен опит

Членство в професионални организации

Владеене на чужди езици