АВТОБИОГРАФИЯ

English 


 

                           Лични данни

  • Име: Светозар Димитров Маргенов 
  • Дата на раждане: 19 август 1953 
  • Националност: българин 

ИИКТ-БАН

 

ул. "Акад. Г. Бончев"., бл. 25А

 

1113 София, България

 

Телефон:(+359-2) 979 6611

Факс:(+359-2) 8 707 273

Адрес електронна поща: margenov@parallel.bas.bg


Образование:


Научни степени и звания:


Научни области


Членство в професионални организации:


Редколегии на научни списания:

Numerical Linear Algebra with Applications (NLAA)

Computational Methods in Applied Mathematics (CMAM)

Annals of Data Science

Scalable Computing: Practice and Experience (SCPE)

Cybernetics and Information Technologies (CIT)

International Journal on Numerical and Analytical Methods in Engineering (IRENA)

International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Series B - till 2015


Езици:


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИ: 

Moнoграфии

Редактор на сборници от конференции

Поканен редактор на специализирани броеве на списания

Статии в списания

Статии в специализирани томове

Статии в конференчни сборници


Последна редакция: Февруари 2020