Семинар "Методи, алгоритми и софтуерни средства за задачи с голяма размерност и йерархични компютърни модели"

28 – 30 май 2012, Вършец

Програма

28 май 2012
Пристигане и настаняване

29 май 2012
09:30 – 10:10 Иван Лирков, Parallel implementation of alternating directions algorithm for 3D time dependent Stokes equation
10:10 – 10:50 Гергана Бенчева, Computer modelling and simulation of haematopoietic stem cells migration
10:50 – 11:10 кафе пауза
11:10 – 12:00 Дискусия: получени научни резултати, популяризиране на тези резултати
14:00 - 14:40 Милена Рачева, On the eigenvalue approximation from below using nonconforming FEMs
14:40 - 15:20 Явор Вутов, Компютърна симулация на процеса на чернодробна аблация
15:20 - 15:40 кафе пауза
15:40 - 16:30 Обсъждане възможностите за бъдеща съвместна работа и направления и задачи, в които да се използват получените резултати

30 май 2012
Отпътуване