Аблация

Проект SuperCA++

Проект "Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения" (SuperCA++) е финансиран от Фонд "Научни изследвания" в конкурс "Центрове за върхови постижения" 2009. Ръководител на проекта е проф. дмн Светозар Маргенов.

Цели

На базата на информационни и комуникационни технологии, SuperCA++ ще създаде нови възможности за развитие на науката, технологиите, опазването на околната среда и др., като по този начин ще допринесе за изграждането на “общество на знанието”. За повече информация вижте анотацията на проекта.