Секция "Научни пресмятания"

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ

 • Книги
 • Статии в списания
 • Статии в сборници от конференции
 • Университетски и институтски поредици

 • Книги


  Статии в списания

  Година
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

  2010

  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997
  1996
  1995

  Статии в сборници от конференции

  Година
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

  2010

  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  1998
  1997
  1996

  Университетски и институтски поредици  left home right