Това са някои от моите песни:


  • Я. Вутов - Красотата, Krasotata.mp3
  • Я. Вутов - Лошо ми е, Losho_mi_e.mp3
  • Я. Вутов - Махай се, Mahaj_se.mp3
  • Я. Вутов - Махай се - Инструментал, pr1.mp3
  • Я. Вутов - Не пролседи, Ne_prosledi.mp3
  • Я. Вутов - Ний, Nie.mp3
  • Безвестен - Пинкно, pinkno.mp3

  • Back