АВТОБИОГРАФИЯ

на

Благовест Сендов

BG English

ЛИЧНИ ДАННИ
ОБРАЗОВАНИЕ
НАУЧНИ ОБЛАСТИ
Към страницата на секция "Паралелни Алгоритми"

Към страницата на ИПОИ-БАН