Пенчо Г. Маринов

BG English


АВТОБИОГРАФИЯ ПУБЛИКАЦИИ СПРАВКА (SCOPUS)
Образование Професионален опит Научни интереси
Чужди езици и членство Международен опит Адреси
Снимки Лични данни Д Р У Г И

Към страницата на секция "Паралелни Алгоритми"

Към страницата на ИПОИ-БАН