Уважаеми колеги,

 това са координатите на международната конференция по
информационни системи и ГРИД-технологии

http://isgt.fmi.uni-sofia.bg

ще видите и важните дати:

Important Dates