Здравейте, колеги !
По-долу са адресите (E-MAIL) на участниците в проекта.
На тези адреси написах и това първо писмо.

 Ако имам грешка в някой адрес, този наш колега няма да получи това писмо,
затова се информирайте един-друг, да изчистим неточностите.
 Също така, ако има промени и/или някой иска на друг адрес да получава -
 дайте координатите.

 Сайта ще бъде с координати: 

  http://pencho.bas.bg/pencho/i01-0006/
http://parallel.bas.bg/~pencho/i01-0006/

pencho@parallel.bas.bg,
stefka@parallel.bas.bg,
ninabox2002@gmail.com,
vassia.atanassova@gmail.com,

krat@bas.bg,
tanja@biomed.bas.bg,
velina@fmi.uni-sofia.bg,
phi@clbme.bas.bg,
evgeni.marinov@gmail.com,
peter.vassilev@gmail.com,

velizars@abv.bg,
ivoval@uctm.edu,
tatianastankova@yahoo.com,
m_glushkova@abv.bg,
missvasileva2910@abv.bg,
stoiko_petrin@abv.bg,
 
ssotirov@btu.bg,
esotirova@btu.bg,
iveto@btu.bg,
vesito_ka@abv.bg