Членове на екипа

Запознайте се с членовете на екипа на ДФНИ 02/20. Кликнете върху снимките им, за да видите персоналните им страници.

Проф. Иван Димов, дтн

Ръководител на проекта, Монте Карло методи

Доц. д-р Стефка Фиданова

Оптимизационни проблеми, алгоритми на мравките

Акад. Благовест Сендов

теория на апроксимациите, изчислителна геометрия

Доц. д-р Пенчо Маринов

теория на апроксимациите, математическо моделиране

Доц. д-р Цветан Остромски

обработване на мащабни модели на зъмърсяване на въздуха

Доц. д-р Михайл Недялков

Изчислителни методи, Вигнер функция

Доц. д-р Жан Мишел Селие

Квантова физика, Вигнер Монте Карло модели

Д-р Райна Георгиева

Монте Карло методи, паралелни алгоритми

Д-р Нина Добринкова

Симулация и моделиране на пожари

ас. Кристина Капанова

Невронни мрежи, data mining

Венелин Тодоров

Монте Карло методи

Тодор Балабанов

генетични алгоритми

Проф. Любев Вълков

ръководител от Русенски Университет

Радослав Вълков

Русенски Университет

Доц. д-р Миглена Колева

Русенски Университет

Валтер Мудзембабве

Русенски Университет

Огняна Кръчмарова

технически асистент

проф. Зигфрид Зелбехер

Виенски Технически Университет

проф. Матиас Ерхард

Университет Вупертал, Германия

проф. Силвен Мер

Тулонски университет, Франция