Партньори

Институт по паралелна обработка на информацията - БАН (ИПОИ-БАН)

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Технически университет - София

Медицински университет - София

Организации

Български суперкомпютърен център

Повече по темата

IBM Blue Gene/P